دکتر علیرضا مرادی -انتخاب دکترعلیرضا مردای به عنوان نماینده وزارت علوم

انتخاب دکترعلیرضا مردای به عنوان نماینده وزارت علوم

دکتر علیرضا مرادی، استاد تمام روان شناسی بالینی و مدیر گروه روان شناسی دانشگاه خوارزمی به عنوان نماینده وزیر علوم در شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور منصوب شد.


 وزیر علوم،تحقیقات و فناوری در حکمی دکتر علیرضا مرادي،استاد دانشگاه خوارزمی را به عنوان نماینده وزارت علوم در چهارمین شورای مرکزی و هیات بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران منصوب کرد.
جناب دکتر درتاج فقط در دوره قبلی شواری مرکزی سازمان نظام (دوره سوم) بود که این مسولیت را داشتند.

 دکتر علیرضا مرادی:
- مرتبه علمی: 
*استاد روان شناسی بالينی دانشکده روان شناسی و علوم تربيتی دانشگاه خوارزمی
- تحصیلات:
* دکتری: روان شناسی بالينی، انستيتو روان پزشکی، دانشکده پزشکی کينگزکالج، دانشگاه لندن، لندن، بريتانيا
*  کارشناسی ارشد: روان شناسی شخصيت، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه روان شناسی
*  کارشناسی: روان شناسی، دانشگاه تبريز، دانشکده روان شناسی و علوم تربيتی، گروه روان شناسی

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!