دکتر علیرضا مرادی -حافظه کلامی و بصری در ADHD: مقایسه کودکان تحت درمان و بدون درمان ریتالین
76 PDF
حافظه کلامی و بصری در ADHD: مقایسه کودکان تحت درمان و بدون درمان ریتالین

اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی [Attention Dificalt Hyperactivity Disorder, ADHD ] یکی از اختلالات رایج روانشناختی کودکان است. در این مطالعه، حافظه فوری و تاخیری کلامی و حافظه فوری و تاخیری بصری در کودکان دچار ADHD تحت درمان و بدون درمان با داروی ریتالین بررسی شده است.


پردازش اطلاعات را در دو مدل کلی مطالعه کرده اند، مدل پردازش کنترل شده و مدل پردازش اطلاعات خودکار. ماهیت پردازش اطلاعات کنترل شده، کند، منظم و همراه با تلاش است. در حالی که ماهیت پردازش اطلاعات خودکار، تند، موازی و همراه با حداقل تلاش می باشد. توجه اولین مرحله پردازش است. نگهداری توجه را حفظ پردازش کنترل شده درانجام یک تکلیف تعریف کرده اند...

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!