دکتر علیرضا مرادی -نقش بی نظمی هیجانی، افکار تکرار شونده منفی، عدم تحمل بلاتکلیفی و اجتناب تجربه گرایانه در پیش بینی کمال گرایی مثبت و منفی
73 PDF
نقش بی نظمی هیجانی، افکار تکرار شونده منفی، عدم تحمل بلاتکلیفی و اجتناب تجربه گرایانه در پیش بینی کمال گرایی مثبت و منفی

کمال گرایی یک عامل فراتشخیصی و پدیده ای رایج در بسیاری از اختلالات روانشناختی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی بی نظمی هیجانی، افکار تکرار شونده منفی، عدم تحمل بلاتکلیفی و اجتناب تجربه گرایانه بر کمال گرایی مثبت و منفی انجام گرفت.


تا این زمان تعریف توافق شده جهانی برای کمال گرایی وجود ندارد و حتی متخصصان نیز آن را به شیوه های متفاوتی تعریف کردهاند (ایگان و همکاران، 2014 ) دیکشنری آنلاین آکسفورد کمال گرایی را اینگونه تعریف میکند: "نپذیرفتن هیچ استاندارد کمتر از کاملی" (دیکشنری آکسفورد، 2013) تحقیقات در مورد کمال گرایی در طول دو دهه گذشته رو به افزایش بوده است و در این مدت تعداد قابل توجهی پژوهش تجربی و نظری در راستای شناخت ماهیت کمال گرایی و آسیب های مرتبط با آن انجام شده است.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!