دکتر علیرضا مرادی -مدل ساختاری کمال گرایی مبتنی بر سازه های فراتشخیصی شناختی، رفتاری و هیجانی
79 PDF
مدل ساختاری کمال گرایی مبتنی بر سازه های فراتشخیصی شناختی، رفتاری و هیجانی

پژوهش حاضر به ارزیابی مدلی پرداخته است که نقش پیش بینی کنندگی بی نظمی هیجانی، عدم تحمل بلاتکلیفی، اجتناب تجربه- گرایانه و افکار تکرارشونده منفی را در کمال گرایی مثبت و منفی، بررسی می کند.


کمال گرایی یکی از ویژگی های شخصیتی است و نقش مهمی در علت شناسی و استمرار آسیب شناسی های روانی ایفا میکند (شافران و همکاران، 2002 ). در طول دو دهه گذشته، تحقیق در مورد کمال گرایی روند روبه رشدی داشته است. در این دو دهه، پژوهش های تجربی و نظری زیادی با هدف تبیین ماهیت کمال گرایی و آسیب های مرتبط با آن انجام شده است.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!