دکتر علیرضا مرادی -تاثیر برنامه آموزشی مادری ذهن آگاهانه مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی بر کیفیت زندگی زنان باردار نخست
76 PDF
تاثیر برنامه آموزشی مادری ذهن آگاهانه مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی بر کیفیت زندگی زنان باردار نخست

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی دو برنامه آموزشی مادری ذهن آگاهانه و نسخه بومی شده آن که توسط محقق طراحی شده، بر کیفیت زندگی زنان باردار بود.


بارداری، دوره تغییرات پیچیده هیجانی، اجتماعی و فیزیولوژیکی است. و این تجارب می تواند توسط مادر به عنوان تهدید، تنیدگی و برانگیزاننده اضطراب ادراک شود. در بازتاب این تغییرات، بسیاری از مادران مجموعه ای از علائم را تجربه میکنند که شامل اختلال خواب، درد جسمانی، افسردگی و اضطراب است.تغییرات فیزیکی و عاطفی دوران بارداری می تواند توانایی  زنان را برای انجام وظیفه در نقش های مختلف خود کاهش داده و درنتیجه کیفیت زندگی را تغییر دهد.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!