دکتر علیرضا مرادی -بررسی ابعاد همدلی با موقعیت های خنثی در نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
76 PDF
بررسی ابعاد همدلی با موقعیت های خنثی در نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

نوجوانان مهاجر به علت ماهیت فرایند مهاجرت و تغییراتی که در دوره نوجوانی رخ می دهد، از میزان بالای ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه رنج میبرند. با توجه به نقش همدلی در ابتلا، ماندگاری و درمان این اختلال، کاهش میزان همدلی و عدم تغییر در واکنش نسبت به محرک های خنثی در این افراد، ضرورت بررسی همدلی با موقعیت های خنثی در این افراد را نشان میدهد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی ابعاد همدلی با موقعیتهای خنثی در نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بود.


اختلال استرس پس از سانحه ( Traumatic Stress -PostDisorder ) بیماری است که پس از مواجهه با حوادث تروماتیک
به وجود آمده و به عنوان یک اختلال ناتوان کننده روانی، با ناراحتی بالینی و بد عملکردی همراه میباشد . اهمیت توجه به این اختلال زمانی بیشتر میشود که در پژوهشی، 93/7 درصد افراد مواجه شده با حادثه تروماتیک، به اختلال استرس پس از سانحه دچار شده بودند . یکی از گروههایی که در معرض خطر بالای مواجه با حوادث تروماتیک و بروز اختلالات روانی قرار دارند، مهاجرین می باشند، که تعداد زیادی از این افراد، از اختلال استرس پس از سانحه رنج می برند.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!