دکتر علیرضا مرادی -بررسی همدلی با موقعیت های مثبت در نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
78 PDF
بررسی همدلی با موقعیت های مثبت در نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

نمرات بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در پرسشنامه های خودسنجی همدلی، بدون در نظر گرفتن نوع هیجان کاهش می یابد. واکنش بهنجار این بیماران به هیجانات و موقعیت های مثبت، ضرورت بررسی همدلی با موقعیت های مثبت در این افراد را نشان میدهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی همدلی نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با موقعیت های مثبت بود.


اختلال استرس پس از سانحه یک بیماری ناتوان کننده روانی است که پس از مواجهه با حوادث تروماتیک به وجود می آید و با ناراحتی بالینی و اختال در عملکرد همراه است. در میان گروه های سنی مختلف، نوجوانان به علت تغییرات زیستی، اجتماعی و شناختی خاص این دوره ، نسبت به کودکان و بزرگسالان در معرض خطر بیشتری برای تجربه  حوادث تروماتیک قرار دارند که اهمیت آن موجب افزایش توجه به علایم و پیامدهای ناسازگار ابتلا به این اختلال و رشد روزافزون پژوهش هایی شده که به بررسی جنبه های روان شناختی آثار ناشی از مواجهه با حوادث تروماتیک در این افراد می پردازند. یکی دیگر از گروه هایی که در معرض خطر بالا برای مواجهه با حوادث تروماتیک قرار دارند، مهاجران هستند. ماهیت فرایند مهاجرت و مشکلات بعد از آن زمینه را برای بروز اختالات روانی از قبیل اختلال استرس پس از سانحه فراهم می کند.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!