دکتر علیرضا مرادی -اثربخشی بسته آموزش بهوشیاری بر کاهش نشانه های بالینی و اختلالات همراه آن در کودکان دارای اختلال بیش فعالی – نقص توجه (ADHD)
75 PDF
اثربخشی بسته آموزش بهوشیاری بر کاهش نشانه های بالینی و اختلالات همراه آن در کودکان دارای اختلال بیش فعالی – نقص توجه (ADHD)

اختلال نقص توجه - بیش فعالی یکی از اختلالات شایع دوران کودکی است که تا نوجوانی و بزرگسالی ادامه دارد و ابعاد مختلفی از زندگی فرد را تحت تأثیر قرار میدهد. بدین خاطر الگوهای درمانی متعددی برای این اختلال طراحی شده است. یکی از این الگوها آموزش بهوشیاری است. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بسته آموزش بهوشیاری بر کاهش علائم و نشانگان بالینی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی - نقص توجه است.


اختلال کم توجهی- بیش فعالی، یک اختلال عصب تحولی است که در دوران کودکی بروز میکند و تا بزرگسالی ادامه دارد. میزان شیوع آن در بیشتر فرهنگ ها در دوره کودکی حدود 5 درصد و در بزرگسالی حدود 2/5 درصد است. علائم آن شامل درجاتی از کاهش توجه و یا بیش فعالی و تکانشگری می باشد. بی توجهی سبب عدم توانایی فرد در تداوم کار، گم کردن اشیا و عدم توجه به سخنان دیگران میشود. این نابسامانی در حدی است که با سن تقویمی یا سطح رشدی مورد انتظار وی هماهنگ نیست. بیش فعالی و تکانشگری سبب پرتحرکی، وول خوردن، عدم توانایی در یکجا نشستن، مداخله در کارهای سایر افراد وعدم توانایی انتظار کشیدن میشود که این علائم بالاتر از سن تقویمی یا سطح رشدی بیمار است.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!