دکتر علیرضا مرادی -اثربخشی ترکیب مداخله رفتاری و دارویی بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم
77 PDF
اثربخشی ترکیب مداخله رفتاری و دارویی بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

اوتيسم یک اختلال رشدی- عصبی است که سه حوزه تعامل اجتماعی، ارتباط و الگوهای رفتار کليشه ای را در بر می گيرد. هدف این مقاله بررسی مقایسه ای اثربخشی درمان ریسپریدون همراه با درمان پاسخ محور نسبت به ریسپریدون محض بر مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اوتيسم است.


اوتیسم یک اختلال رشدی- عصبی است که سه حوزه تعامل اجتماعی، ارتباط و الگوهای رفتار کلیشه ای و یا وسواسی را در بر می گیرد. افراد مبتلا به اختلال اوتیسم اغلب مشکلات دیگری از قبیل بیش فعالی، رفتار تکانشی، قشقرق، آسیب به خود و پرخاشگری را به همراه دارند که فعالیت های روزانه آن ها از جمله ارتباط، رشد اجتماعی و اکتساب مهارت های آموزشی را تحت تأثیر قرار می دهد. در ایران آمار دقیقی از افراد مبتلا به اوتیسم در دست نیست ولی در برخی مطالعات نشان داده شد،
شیوع این بیماری در ایران رو به افزایش است و فراوانی آن 6 در 10000 نفر تخمین زده می شود.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!