دکتر علیرضا مرادی -تعیین ابعاد سازگاری زناشویی در زوج های ایرانی: یک مطالعه کیفی
77 PDF
تعیین ابعاد سازگاری زناشویی در زوج های ایرانی: یک مطالعه کیفی

سازگاری زناشویی حالتی از تطابق در رابطه همسری است که طی آن زوجین به مقتضیات رابطه، واکنش سازنده نشان میدهند. موفقیت زندگی زوجین وابسته به موفقیت آنها در سازگاری زناشویی بوده و ناسازگاری منجر به تنش میگردد. هدف این مطالعه تعیین ابعاد سازگاری زناشویی در زوج های ایرانی بود.


ازدواج مهمترین رویداد در چرخه زندگی انسان است که طی آن زوجها در یک رابطه دوطرفه با همسر قرار میگیرند. این رابطه مهمترین رابطه زندگی هر فردی است. تعامل بخش جدائی ناپذیر از رابطه همسری، مانند هرگونه رابطه انسانی است و سازگاری زناشویی یکی از ملاك های موفقیت تعامل زوجین است . سازگاری عبارتست از نوعی رفتار تطابقی که به فرد اجازه میدهد تا با تقاضاهای محیط مواجه شود .در یک تعریف دقیق، سازگاری تمایل به واکنش سازنده به جای واکنش مخرب به یک کنش بالقوه مخرب، دانسته شده است.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!