دکتر علیرضا مرادی -تأثیر برنامه آموزش مادری ذهن آگاهانه مبتنی بر فرهنگ ایرانی - اسلامی بر دلبستگی مادر - جنین
78 PDF
تأثیر برنامه آموزش مادری ذهن آگاهانه مبتنی بر فرهنگ ایرانی - اسلامی بر دلبستگی مادر - جنین

با توجه به اهمیت نقش دلبستگی مادر- جنین در دوران بارداری و تاثیر آن بر پیامد های سلامنت مادر و نوزاد، هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی دو روش آموزش مادری ذهن آگاهانه مبتنی بر فرهنگ ایرانی - اسلامی بر دلبستگی مادر - جنین بود.


در سطح جهانی، وجه مشترک تمام مادران باردار در دوران بارداری، صرف نظر از زمینه های فرهنگی، قومی و تجارب متنوع و منحصر به فردشان این است که تمایل دارند با کودک متولد نشده خود ارتباط برقرار کنند. پژوهش ها نشان داده اند که توانایی مادر برای هماهنگ بودن، تنظیم و به طور مناسب پاسخ دادن به یک نوزاد، پیامدهای تحولی و ارتباطی مهمی دارد.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!