دکتر علیرضا مرادی -روابط علّی نگرانی و حملۀ نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
78 PDF
روابط علّی نگرانی و حملۀ نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نگرانی در تعامل با متغیرهای نشانههای جسمانی حمله ی وحشتزدگی ( SSPA )، افکار فاجعه ساز با واسطه گری سندرم شناختی توجهی ( CAS )، یادآوری ضربه ی روانی و تحریک پذیری در تداوم و وخامت اختلال استرس پس از سانحه بود.


در دنیای پیچیده ی امروز، ضربه  روانی بخشی از شرایط مشکل آفرین و بعضاً اصلاح ناپذیر همه انسا نها شده است. ضربه روانی تحت تأثیر آسیب پذیر یهای زیستی و روان شناختی می تواند تبدیل به مجموعه ای از نشانه های مشخص شود که اختلال استرس پس ازسانحه (PTSD) نام دارد. اختلالی که با سه دسته نشانه اصلی در پاسخ به یک حادثه  آسیب زای روانی شکل می گیرد؛ تجربه  مجدد حوادث حادثه آسیب زا، اجتناب از محرک های همایند با ضربه روانی و افزایش برانگیختگی و اضطراب در مواجهه با یادیارهای ضربه روانی.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!