دکتر علیرضا مرادی -درمان اختلال استرس پس از ضربه در زنان با تجربه خیانت همسر
79 PDF
درمان اختلال استرس پس از ضربه در زنان با تجربه خیانت همسر

استرس پس ازضربه و افسردگی، شایعترین بیماریهای مرتبط با حادثه آسیب زا هستند. هدف پژوهش حاضر تشخیص اثربخشی درمان مواجهه روایی بر کاهش علائم استرس پس ازضربه و افسردگی همبود است. درمان مواجهه روایی دربرگیرنده بسیاری از مؤلفه های مواجهه سازی است و البته توجه مضاعفی دارد بر مستندسازی روشن فجایعی که قربانی متحمل شده است.


اختلال استرس پس از ضربه  عبارت است از نشانگانی که در پی مواجهه با یک "تنشگر بی نهایت شدید" پیدا میشود؛ این مواجهه میتواند به صورت دیدن، حضور یا شنیدن باشد. افراد آسیب دیده، رویداد آسیب زا را در رؤیا و نیز در افکار روزانه خود مجدداً تجربه میکنند؛ ایشان از هر چیزی که واقعه را به خاطرشان بیاورد قاطعانه دوری میکنند و دچار کرختی پاسخدهی همراه با حالت بیش برانگیختگی هستند. سایر علائم عبارت است از افسردگی، اضطراب و مشکلاتی شناختی نظیر ضعف تمرکز (استیل، دونلوی، استیلمن و پیپ، 2011 ، نادری و همکاران، 1359).

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!