دکتر علیرضا مرادی -فعالیت سیستم های مغزی رفتاری در بیماران مبتلا به اختلال پرخوری، اعتیاد و افراد بهنجار
75 PDF
فعالیت سیستم های مغزی رفتاری در بیماران مبتلا به اختلال پرخوری، اعتیاد و افراد بهنجار

پژوهش حاضر با هدف بررسی فعالیت سیستم های مغزی رفتاری در افراد مبتلا به اختلال پرخوری، مبتلا به اعتیاد و افراد بهنجار انجام شد.


اعتیاد اختلالی با عود مزمن که با رفتارهای تکانشی جستجوی مواد علیرغم پیامدهای منفی، آن همراه است تعریف شده است (میلتون و اوریت،2012). اعتیاد از مهمترین مشکلات پزشکی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت عمومی جوامع است. امروزه مفهوم اعتیاد فقط محدود به سوءمصرف مواد مخدر نمی شود، بلکه به تمامی رفتارهای تکرارشونده مشکل آفرین اطلاق میشود. اصطلاح اعتیاد به عنوان حالت بیمارگونه ای تعریف میشود که با مصرف دارو یا رفتار خاصی که با بد کارکردی های روانی و احساس غیرقابلکنترل ولع مصرف در غیاب مصرف به شکلی اجبارگونه، مشخص می شود.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!