دکتر علیرضا مرادی -طرحواره های ناسازگار اولیه یک عامل خطر در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
76 PDF
طرحواره های ناسازگار اولیه یک عامل خطر در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

اختلال استرس پس از سانحه با ویژگی های شناختی زیادی ارتباط دارد که میتواند از علایم این بیماری باشد و نظریه طرحوارهای در تبیین برخی از این ویژگیها ممکن است مفید واقع شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه در مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه است.


اختلال استرس پس از سانحه، یک واکنش رایج به رویدادهای تروماتیک از قبیل تجاوز، بلایای طبیعی و فجایع انسانی و تصادفات شدید است. علایم این اختلال شامل بازتجربه ناخواسته و تکراری رویداد، اجتناب ازیادآورنده های رویداد تروماتیک، دگرگونی قابل ملاحظه در بیش برانگیختگی و واکنش پذیری افراطی و تغییرات منفی در شناختواره ها و خلق مربوط به رویداد تروماتیک می شود (DSM-V).  بسیاری از افراد بلافاصله بعد از تجربه  این نوع رویدادها چنین علایمی را نشان داده و اغلب آنها بعد از چند هفته بهبود می یابند، ولی تعداد قابل توجهی همچنان علایم بعد از تروما را نشان میدهند. 

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!