دکتر علیرضا مرادی -حافظه کاری هیجانی در مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی
77 PDF
حافظه کاری هیجانی در مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی

عملکرد متفاوت گروه های مبتلا به اختلالات هیجانی در انجام تکالیف شناختی ادغام شده با مؤلفه های هیجانی و همچنین تفاوت در مسیر بازنمایی های داده های مختلف کلامی و غیرکلامی، ضرورت بررسی ظرفیت حافظه کاری دیداری هیجانی دو گروه بیماران مبتلا به افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه را نشان میدهد.


قرار گرفتن بخش بزرگی از اختلالات روانی، تحت عنوان اختلالات هیجانی، اهمیت پرداختن به جنبه های مشترك و متفاوت شناختی این طیف از اختلالات را بیش از پیش مطرح ساخته است. توجه رویکرد شناختی معطوف به وجود مسیرهاي متفاوت بازنمایی اطلاعات در ذهن است که به عنوان دو عامل متمایزکننده و زیربنایی در ایجاد اختلالات هیجانی نقش دارند.  "اختلال استرس پس از سانحه " از اختلالات هیجانی رایجی است که با مجموعه ای از نشانه ها شامل تجربه ی مجدد مزمن و ناتوان کننده خاطرات، اجتناب و بیش تحریک پذیری  بعد از مواجه با رویداد تروماتیک (رویدادی که تمامیت جسمانی و روانی فرد را تهدید میکند) مشخص میشود.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!