دکتر علیرضا مرادی -مقایسه راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان در بیماران عروق کرونر قلب، دریافت کنندگان دفیبریلاتور داخل قلب و افراد به هنجار
75 PDF
مقایسه راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان در بیماران عروق کرونر قلب، دریافت کنندگان دفیبریلاتور داخل قلب و افراد به هنجار

پژوهش ها نشان می دهند در بیماری های قلبی و عروقی، تجارب هیجانی عوامل روانی تاثیرگذاری هستند که ممکن است در بروز و یا تشدید این بیماری ها نقش داشته باشند و افزایش سطح هیجانات منفی، با بدتر شدن بیماری های قلبی و عروقی همراه است، این یافته ها باعث شد تا محققان دریابند نظم جویی هیجان ممکن است بر پیامدهای این بیماری ها نقش داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان بین بیماران قلبی عروقی و افراد به هنجار بود.


بیماری های قلبی عروقی تا به امروز یکی از سه علت اصلی مرگ و میر و ازکارافتادگی در جهان بوده و در حال تبدیل شدن به علت اصلی مرگ و میر و ناتوانی در اکثر کشورها هستند. برآورد شده است که مرگ و میر ناشی از بیماری های قلیبی و عروقی 16/7 میلیون نفر در 2002 به 23/3 میلیون نفر در سال 2030 برسد...

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!