دکتر علیرضا مرادی -اثربخشی درمان شناختی-رفتاری در مؤلفه های سوگیری توجه در اختلال اضطراب فراگیر: مطالعه تک آزمودنی
78 PDF
اثربخشی درمان شناختی-رفتاری در مؤلفه های سوگیری توجه در اختلال اضطراب فراگیر: مطالعه تک آزمودنی

مؤلفه های سوگیری توجه از علل نگهدارنده و تداوم بخش اختلال اضطراب فراگیر محسوب میشود. هدف این مطالعه تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری در مؤلفه های سوگیری توجه در اختلال اضطراب فراگیر بود.


اختلال اضطراب فراگیر ( GAD: Generalized Anxiety Disorder ) یکی از اختلال های شایع فراگیر است. طبق ویرایش چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی تقریباً 12 درصد از بیمارانی که به کلینیک های روانپزشکی مراجعه میکنند، دچار GAD هستند. GAD از نظر شیوع پا از افسردگی در رده دوم قرار دارد. گزارش های سازمان بهداشت جهانی نیز نشان میدهد که 8 درصد از افراد مراجعه کننده به درمان در محیط های مراقبت های اولیه، ملاکهای GAD را برآورد میکنند.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!