دکتر علیرضا مرادی -عملکرد افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی در تکالیف حافظه کاذب
75 PDF
عملکرد افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی در تکالیف حافظه کاذب

هدف پژوهش حاضر شناخت وجود حافظۀ کاذب شنیداری و دیداری در بیماران افسرده اساسی است. در یک مطالعه علی- مقایسه ای با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 21 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و 21 نفر افراد بهنجار عادی که در متغیرهای سن، جنس، هوش و سطح تحصیلات همگن شده بودند، انتخاب و در مطالعه شرکت کردند.


افسردگی اساسی يکی از شا یع ترین اختلال های روانی می باشد (سرانو و همکاران، 210). برآوردهای همه گیرشناسی نشان داده اند که شیوع طول عمر اختلال بین 13 تا 19 درصد و شیوع آن در میان زنان 2/7 برابر بیشتر از مردان است. (هاسین و همکاران، 2005، گابیلوندو، 2010). 

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!