دکتر علیرضا مرادی -اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر كاهش علائم آسيب شناختی اختلال استرس پس از سانحه در نوجوانان
77 PDF
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر كاهش علائم آسيب شناختی اختلال استرس پس از سانحه در نوجوانان

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر كاهش علائم آسيب شناختی اختلال استرس پس از سانحه در نوجوانان انجام گرفت.


چهارمين ويراست راهنمای تشخيصی و آماری اختلالات روانی، اختلال استرس پس از سانحه را به عنوان مجموعه ای از علائم تعريف مي كند كه در پی تجربه، مشاهده يا مواجهه با رويدادهای تهديد كننده زندگی يا تماميت جسمانی خود يا ديگران ظاهر می شوند. پاسخ فرد نسبت به اين رويداد ها شامل ترس گسترده، نااميدی يا وحشت بوده و سه گروه اصلی از علائم آسيب شناختی آن شامل تجربه مجدد حادثه به صورت مزاحم، رفتارهای اجتنابی و علائم مستمر برانگيختگی بيش از حد معمول می باشد. آمارها نشان می دهند كه اختلالات مرتبط با ضربه های روان شناختی پس از بيماری های قلبی پرهزينه ترين مشكلات مرتبط با سلامت هستند و نرخ اختلال استرس پس از سانحه در جمعيت عمومی پس از الكليسم، افسردگی اساسی و هراس اجتماعی بيشترين ميزان است كه اين اختلال را به چهارمين اختلال شايع روان پزشكی تبديل می كند. 

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!