دکتر علیرضا مرادی -اثربخشی درمان مبتنی بر طرحواره های هیجانی بر راهبردهای نظم جویی شناختی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ
7 PDF
اثربخشی درمان مبتنی بر طرحواره های هیجانی بر راهبردهای نظم جویی شناختی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ

یکی از پیامدهای قرار گرفتن در معرض ویرانی های جنگ، اختلال استرس پس از سانحه است. درمان های متعددی برای کمک به مبتلایان این اختلال ارایه شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر طرحواره های هیجانی بر راهبردهای نظم جویی شناختی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بود.


از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران، تجربه جنگ تحمیلی هشت ساله است. جنگ یکی از فجایع دست بشر است. رخدادها و ویرانی های ناشی از جنگ تاثیرات بزرگی بر اقشار مختلف جامعه گذاشته است. یکی از پیامدهای قرارگرفتن در معرض ویرانی های جنگ، اختلال استرس پس از سانحه است. اختلال استرس پس از سانحه در DSM-V (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی - ویرایش پنجم) در طبقه بندی جدید اختلالات مربوط با تروما و استرس طبقه بندی شده است.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!