دکتر علیرضا مرادی -تاثير آزمايشی القای خلق و استرس بر شدت درد بيماران مبتلا به ميگرن
77 PDF
تاثير آزمايشی القای خلق و استرس بر شدت درد بيماران مبتلا به ميگرن

با وجود تحقيقات گسترده در مورد رابطه استرس و افسردگی با ميگرن، هنوز مدارك تجربی لازم براي اعتبار بخشيدن به چنين نظراتی وجود ندارد. پژوهش حاضر به منظور بررسی آزمايشی تأثير القای خلق و استرس بر شدت درد بيماران مبتلا به ميگرن انجام گرفت.


درد عمومی ترين فشار روانی است كه با آن مواجه می شويم و هيچكدام از علايم جسمانی ديگر به فراگيری درد نيستند. يكی از انواع دردها كه شيوع زيادی داشته و از جمله شكايت های شايع امروزی است، سردرد می باشد. سردرد يكی از علل مهم مراجعه به پزشك و عامل اصلی كاهش بازده كار و انجام اقدامات تشخيصی طبی می باشد. انجمن بين المللی سردرد، سردردها را به دو دسته اوليه و ثانويه تقسيم كرده است. يكی از انواع سردردهای اوليه، ميگرن است. ميگرن شايعترين سندروم سردرد اوليه بدون هيچگونه علت پاتولوژيكی خاص می باشد كه بر ابعاد فيزيكی، روانی، اجتماعی و كيفيت زندگی از حيث سلامتی و بهداشت اثر منفی می گذارد.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!