دکتر علیرضا مرادی -مقايسه عملکرد افراد مبتلاء به وسواس شستشو و وسواس وارسی با افراد مبتلاء به اختلال اضطراب فراگیر در حافظه شرح حال
74 PDF
مقايسه عملکرد افراد مبتلاء به وسواس شستشو و وسواس وارسی با افراد مبتلاء به اختلال اضطراب فراگیر در حافظه شرح حال

هدف پژوهش حاضر مقایسه عملکرد شناختی افراد مبتلا به اختلال وسواس شستشو، وسواس وارسی و اختلال اضطراب فراگیر در حوزه حافظه شرح حال است.در یک مطالعه علی- مقایسهای با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 11 نفر بیمار مبتلا به اختلال وسواس وارسی، 11 نفر بیمار مبتلاء به اختلال وسواس شستشو و 11 نفر بیمار مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و نیز 12 نفر افراد سالم و عادی که در متغیرهای سن، جنس و سطح تحصیلات همگن شده و از شرایط اجتماعی و اقتصادی مشابه برخوردار بودند، انتخاب شدند.


اختلالات اضطرابی، از جمله اختلال وسواسی – اجباری(( Obsessive compulsive disorder (OCD)) از شایعترین اختلالات روانپزشکی محور یک می با شند، که عبارت است از و سواس های فکری یا عملی برگشت کننده شدید و وقت گیر که منجر به پریشانی آشکار در فرد میشود. از آنجا که در چهارمین راهنمای تشخیصی و آ ماری بیماری های روانی (Diagnosis statistical manual 4th edition ) اضطراب به عنوان هسته اصلی نشانه های وسواس فکری- عملی مطرح شده، بنابراین این اختلال در گروه اختلالات اضطرابی طبقه بندی شده است. این در حالی است که اختلال وسواسی - اجباری اشتراکات کمی با سایر اختلالات این گروه دارد که در سالهای اخیر به عنوان یک اختلال عصب روانشناختی با زیر بنای مشکلات عضوی مطرح شده است.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!