دکتر علیرضا مرادی -حافظه شرح حال و کارکردهای اجرایی در افراد HIV مثبت و خانواده این بیماران
76 PDF
حافظه شرح حال و کارکردهای اجرایی در افراد HIV مثبت و خانواده این بیماران

هدف پژوهش حاضر سنجش نشانگان PTSD، حافظه شرح حال و کارکردهای اجرایی در افراد مبتلا به HIV و اعضای خانواده این بیماران بود.


چهارمین ویراست راهنمای تشخیصی و طبقه بندی اختلالات روانی (DSM-IV) برای اولین بار ابتلای افراد به بیماری های مزمن و تهدید کننده زندگی به عنوان یک عامل تروماتیک در نظر گرفت. حجم فزاینده ای از پژوهش ها نشان داده اند که پاسخ استرس حاد و اختلال استرس پس از سانحه در نتیجه بیماری های تهدید کننده زندگی شکل می گیرد.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!