دکتر علیرضا مرادی -بررسی حافظه  شرح حال در نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)
75 PDF
بررسی حافظه شرح حال در نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

ختلال استرس پس از سانحه، اختلالی است كه به وسيله تجربه مجدد مداوم، اجتناب، بيش انگيختگی و نشانه های شناختی و عاطفی در پاسخ مستقيم يا غيرمستقيم مواجه شدن با حادثه ای تروماتيك، مشخص ميشود. اختلال استرس پس از سانحه،موجب پديد آيی مشكلات متعددی در رفتار می شود. اگرچه افراد بزرگسال مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه، از اختلال در حافظه رنج می برند اما در زمينه كودكان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه، اطلاعات كمی در دست است. هدف پژوهش حاضر، بررسی حافظه شرح حال در نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بود.


اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، اختلالی است كه در آخرين ويرايش راهنمای تشخيصی و اماري اختلالات روانشناسی (DSM5) تغييرات عمده ای را نسبت به ويرايش های قبلی متحمل شده و در طبقه ای جديد به نام اختلال های ضربه های روانی و فشارزاهای مرتبط، طبقه بندی شده است. ويژگی مشترك اين طبقه از اختلالات، قرار گرفتن در معرض يك رويداد آسيب زاست كه بايد صراحتا به عنوان يك معيار تشخيصی ذكر شود. در تعريف اين اختلال آورده شده است كه PTSD اختلال
شديدی در سلامت روان است كه به وسيله ی تجربه ی مجدد مداوم، اجتناب، بيش انگيختگی و نشانه های شناختی و عاطفی در پاسخ مستقيم يا غيرمستقيم مواجه شدن با حادثه ای تروماتيك، مشخص می شود (انجمن روان پزشكی امريكا، 2013 ).

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!