دکتر علیرضا مرادی -نقش تشخیصی حافظه شرح حال، دلبستگی و هویت در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر
7 PDF
نقش تشخیصی حافظه شرح حال، دلبستگی و هویت در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تشخیصی حافظه شرح حال، دلبستگی و هویت در اختلال استرس پس از سانحه، و اختلال اضطراب فراگیر انجام شد. در یک طرح علی- مقایسه ای، 24 نفر بیمار مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه، 20 نفر بیمار مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و 32 نفر افراد بهنجار، که در متغیرهای سن و جنس همتا و از شرایط اجتماعی و اقتصادی مشابه انتخاب شده بودند، در مطالعه شرکت کردند.


اختلال استرس پس از سانحه اختلالی است که پس از مشاهده، درگیرشدن یا مواجهه با یک عامل استرسزاي بسیار شدید روي میدهد. شخص نسبت به این تجربه با ترس و درماندگی پاسخ داده و رخداد را در ذهن خود به طور مکرر زنده کرده و
میکوشد از یادآوري آن اجتناب کند (کاپلان، 2007 ). در افراد مبتلا به این اختلال، کنش های شناختی ویژه نظیر؛ توجه، تمرکز، یادگیری و حافظه آسیب می بینند. این نواقص میتوانند نقش تعیین کننده ای در تداوم بیماری و سیر نشانه شناختی آن داشته باشند (ویلیامز ، بارنهفر، کرین و هرمنز، 2007).

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!