دکتر علیرضا مرادی -مقایسه عملکرد افراد مبتلا به اختلال وسواس اجبار با اختلال استرس پس از سانحه در حافظه کلامی و غیرکلامی
75 PDF
مقایسه عملکرد افراد مبتلا به اختلال وسواس اجبار با اختلال استرس پس از سانحه در حافظه کلامی و غیرکلامی

شواهد روزافزونی از نقایص عصب روانشناختی در اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و اختلال وسواس اجبار(OCD) در دست است. همچنین وجود ارتباطات پدیدارشناختی، نشانه شناختی و سبب شناختی میان دو اختلال این سؤال را مطرح میکند که آیا در حافظه کلامی و غیرکلامی افراد مبتلا بهOCD و PTSD تفاوت وجود دارد؟


در طول دو دهه اخیر ، پژوهشگران رویکرد عصبروانشناختی در جهت شناسایی نقایص شناختی اختلال وسواس فکري - عملی (OCD= Obsessive compulsive disorder) کوشیده اند. ماهیت کلیشهاي نشانهها و مزمن بودن و بروز آن در زمینه های عصب شناختی (neurocognitive)، باعث شکل گیری تعدادی از مدل های عصبی زیستی (neurobiological) برای تبیین این اختلال شده است. 

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!