دکتر علیرضا مرادی -بازیابی حافظه شرح حال، ارزیابی تروما و تعریف خود در افراد مبتلا به اختلال تنیدگی پس از سانحه
76 PDF
بازیابی حافظه شرح حال، ارزیابی تروما و تعریف خود در افراد مبتلا به اختلال تنیدگی پس از سانحه

هدف مطالعه حاضر شناخت ابعاد مختلف حافظه شرح حال و مولفه های آن در افراد مبتلا به اختلال تنیدگی پس از سانحه است. نمونه مطالعه شامل 20 نفر فرد مبتلا به اختلال تنیدگی پس از سانحه ناشی از تصادفات جاده ای به عنوان گروه هدف و 20 نفر افراد درگیر در حادثه مشابه ولی فاقد ملاک های اختلال تنیدگی پس از سانحه به عنوان گروه مقایسه بود.


حافظه شرح حال یا یادآوری تجربیات شخصی گذشته نقش اساسی در کنش با خود، هیجانات و رفتارهای اجتماعی دارد. بر این اساس، در طول دو دهه اخیر پژوهشگران بر مطالعه اشکال گوناگون رویدادهای مربوط به "حافظه شرح حال" مثل حافظه مربوط به آسیب و رویداد های گذشته متمرکز شده اند.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!