دکتر علیرضا مرادی -مقایسه عملکرد حافظه فعال و حافظه آینده نگر در افراد مبتلا به وسواس شست و شو و وسواس وارسی با افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر
7 PDF
مقایسه عملکرد حافظه فعال و حافظه آینده نگر در افراد مبتلا به وسواس شست و شو و وسواس وارسی با افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

هدف پژوهش های سال های اخیر نشان می دهند که برخی اختلالات روانشناختی موجب تضعیف حافظه آینده نگر و حافه فعال می شود. هدف پژوهش حاضر، مقایسه عملکرد شناختی افراد مبتلا به اختلال وسواس شست شو، وسواس وارسی و اختلال اضطراب فراگیر در حافظه فعال و حافظه آینده نگر است تا از این رهگذر تاثیر تفاوت اختلالات آشکار شود.


اخیرا به منظور ارائه یک الگوی جامع و فراگیر از نظام شناختی بیماران مبتلا و نیز تدوین برنامه های بازتوانی شناختی کارآمد، پژوهش های زیادی به نقایص شناختی اختلالات اضطرابی پرداخته اند...

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!