دکتر علیرضا مرادی -بررسی مقایسه ای مهارت های خواندن کودکان کاشت حلزون و کودکان با شنوایی طبیعی پایه دوم و سوم ابتدایی شهر تهران
77 PDF
بررسی مقایسه ای مهارت های خواندن کودکان کاشت حلزون و کودکان با شنوایی طبیعی پایه دوم و سوم ابتدایی شهر تهران

مهارت خواندن برای پیشرفت تحصیلی امری ضروری است که کودکان کم شنوا به دلیل نقص شنیداری در این مهارت مشکلاتی دارند. استفاده از کاشت حلزون می تواند دروندادهای شنیداری را بهبود دهد. هدف این مطالعه بررسی مهارت های خواندن کودکان کاشت حلزون و مقایسه آن با کودکان طبیعی می باشد.


کسب مهارت در خواندن برای کودکان امری ضروری است که این مهارت در فعالیت های آموزشی و کسب اشتغال مناسب می تواند نقش مهمی را داشته باشد. مطالعات مختلف نشان می دهند که کودکان کم شنوا در مهارت های خواندن مشکلاتی را دارند و در مدرسه نسبت به کودکان هم سن دارای شنوایی طبیعی دارند به طور معنی داری در فرآیند خواندن نمرات پایین تری کسب می کنند.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!