دکتر علیرضا مرادی -مقايسه حافظه شرح حال در افراد تك زبانه و دو زبانه مبتلا به نشانگان نارسايی ايمنی اكتسابی
79 PDF
مقايسه حافظه شرح حال در افراد تك زبانه و دو زبانه مبتلا به نشانگان نارسايی ايمنی اكتسابی

با توجه به نتايج يافته های پژوهشی در مورد تأثير وجوه مختلف فرهنگ در تروما، پژوهش حاضر با هدف مقايسه حافظه شرح حال افراد تك زبانه (فارس زبان) و دو زبانه (كرد زبان) مبتلا به نشانگان نارسايی ايمنی اكتسابی انجام گرفت.


ازجمله رويدادهای آسيب رسانی كه اخيراً نقش آن در بروز اختلال استرس پس از سانحه مشخص شده است، می توان به نشانگان نارسايی ايمنی اكتسابی اشاره كرد كه بسته به تهديدهايی كه برای فرد و جامعه در پی دارد، قابل بررسي و مطالعه مي باشد. پژوهش های مختلف نشان می دهند كه افراد مبتلا به اچ . آی . وی در معرض خطر ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه قرار دارند . به اين دليل كه با يك رويداد آسيب رسان مواجه شد ه اند و نشانه هايی شبيه نشانه های افرادی كه با رويدادهاي آسيب رسان طبيعی چون زلزله، تصادف و ... مواجه شده اند بروز می دهند. در مطالعات اخير اختلال استرس پس از سانحه، عملكرد حافظه شرح حال در افراد مبتلا بررسی شده است .

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!