دکتر علیرضا مرادی -عملکرد شناختی و هیجانی همسران افراد مبتلا به سرطان در حین درمان و پس از درمان
81 PDF
عملکرد شناختی و هیجانی همسران افراد مبتلا به سرطان در حین درمان و پس از درمان

بر اساس آخرین ویراست انجمن روانشناختی آمریکا (DSM-IV-TR) سرطان به عنوان یک حادثه آسیب زا می تواند سلامت روانشناختی و شناختی همسران افراد مبتلا به سرطان به عنوان مراقبت کنندگان بیماران تحت تاثیر قرار داده و ممکن است علائم PTSD را نشان دهند. توجه به این امر در ارتقا بهبود بیمران مبتلایان تاثیر به سزایی دارد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرطان (در حین درمان و بعد از درمان) بر عملکردهای هیجانی (اضطراب، افسردگی، نشانه های اختلال استرس پس از سانحه) و عملکرد شناختی (حافظه شرح حال) همسران می پردازد.


در گذشته سرطان به عنوان مرگی قريب الوقوع همراه با درد و از دست دادن عملكرد محسوب مي شد اما با پيشرفت هاي اخير در درمان اين بيماری، سرطان در بيش از نيمی موارد يك بيماری مزمن به حساب مي آيد (كامپبل ، فانئوف ، دين، 2004) اما با اين وجود، مطالعات زيادی در كشورهاي غربی و برخی كشورهای آسيايی نشان داده اند كه چنين تشخيصی موجب بروز مشكلات هيجانی و عاطفی عميقی نه تنها در خود بيمار بلكه همسران آنها مي گردد (آكچی ، اكوياما، آكيزوكی، 2005). پژوهش كونزلر و همكاران (2010) که در نمونه های در دسترس بالينی بر روی 248 بيمار سرطانی و 154 نفر از همسرانشان انجام شد نشان
داد كه همسران افراد مبتلا به سرطان، در معرض خطر بالايی از آسيب روانی هستند و از اين رو می بايد تحت بررسی قرار گرفته و در صورت نياز برای درمان روان شناختی ارجاع داده شو ند و از آنجايی كه افسردگی و اضطراب از جمله شايع ترين اختلالات روانی در جوامع انسانی دانسته شده و ازطريق حوادث استرس زای زندگی به خصوص مشكلات طولانی مدت مانند برخی بيماری های جسمی آشكار مي شود و ادامه ميابد.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!