دکتر علیرضا مرادی -هنجاریابی، روایی و اعتبار مقیاس امیدواری حوزه های خاص در دانشجویان ایرانی
80 PDF
هنجاریابی، روایی و اعتبار مقیاس امیدواری حوزه های خاص در دانشجویان ایرانی

اندازه گیری نقاط قوت و توانمندی های ذهنی انسان و سازه هایی که در حیطه روانشناسی مثبت وجود دارد نیازمند ابزارهایی می باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی مشخصات روان سنجی مقیاس امیدواری بزرگسالان سیمپسون (1999) در دانشجویان ایرانی بود.


سازمان جهانی سلامت (WHO) سلامت روان را به عنوان "حالتی از بهزیستی" که در فرد توانایی های خود را می شناسد، می تواند با فشارهای روانی بهنجار زندگی کنار آید، می تواند به نحو پرثمر و مولدی کار کند و قادر است ربای اجتماع مفید باشد، تعریف می کند. با وجود اینکه بیش از 50 سال از تاسیس کمیته سلامت روان در این سازمان میگذرد، اما دانش در مورد این مساله و ابعاد آن همچنان ناچیز است(کیز،2003). به عبارت دیگر به رغم تاکید تعریف فوق بر مسائل مثبت، غالبا متخصصان سلامت به قدری بر مشکلات افراد دچار بیماری متمرکزند که نیازها و توانمدی های افراد سالم را فراموش می کنند. در این بین روانشناسی سلامت نیز تمایل به مطالعه علمی کارکرد بهینه انسان دارد و به کشف و ارتقا عواملی می پردازد که به افراد و جوامع اجازه می دهد به سوی شکوفایی و متحول شدن پیش بروند.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!