دکتر علیرضا مرادی -بررسی اثر حافظه فعال و خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی در دانشجویان دختر و پسر
85 PDF
بررسی اثر حافظه فعال و خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی در دانشجویان دختر و پسر

به منظور بررسی اثر حافظه فعال و خستگی شناختی بر عملکرد حل مسائل شناختی دانشجویان دختر و پسر، آزمایشی طراحی و اجرا شد.


با آنکه درماندگی آموخته شده با کارهای مارتین سلیگمن (1990) تداعی می شود، اما یکی از الگوهایی که اخیرا معرفی شده است الگوی خستگی شناختی است که به تبیین شناختی درماندگی می پردازد. بر اساس این الگو، اگر افراد در یک موقعیت قابل کنترل قرار گیرند، بازخورد اطلاعاتی مناسب و با معنایی را در پاسخ به فرضیه های که در ذهن خود شکل داده دریافت می کنند و به تدریج یک فرضیه تایید و سایر فرضیه ها رد می شود. اما در مواجهه با یک موقعیت غیر قابل کنترل، افراد بازخورد اطلاعاتی معناداری دریافت نمی کنند و این امر باعث ایجاد ابهاماتی در ذهنی آن ها می شود که پس از مدتی گرفتاری شناختی بی معنی، به یک حالت روانشناختی با عنوان خستگی شناختی وارد می شوند که در آن حالت افراد از فکر کردن باز می ایستند.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!