دکتر علیرضا مرادی -عملکرد حافظه شرح حال (اختصاصی بودن جنبه های معنایی و رویدادی) در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)
89 PDF
عملکرد حافظه شرح حال (اختصاصی بودن جنبه های معنایی و رویدادی) در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

پژوهش حاضر شامل دو مطالعه است که به بررسی رابطه بین توانایی دست یابی به موارد شرح حال اختصاصی از حافظه و نشنانه های PTSD می پردازد. مطالعه اول شامل یک گروه از مبتلایان به PTSD ناشی از جنگ، به عنوان گروه آزمایشی و دو گروه کنترل (Non-PTSD و سالم) بوده و مطالعه دوم، بر روی بیماران سرطانی مبتلا به PTSD و گروه کنترل سالم انجام شده است.


تحققات اولیه درباره نقش حافظه ی شرح حال در اختلالات هیجانی، به بررسی این نکته پرداخته اند که حافظه ممکن است به واسطه حالت خلقی کنونی دچار سوگیری گردد. سوگیری که می تواند در شروع و تداوم اختلال عاطفی مشارکت داشته باشد. این مطالعات اولیه نشان دادند که حافظه شرح حال در ارتباط با خلق، پدیده جالبی برای بررسی می باشد.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!