دکتر علیرضا مرادی -نقش سیستم های مغزی - رفتاری در پیش بینی سوء مصرف مواد
91 PDF
نقش سیستم های مغزی - رفتاری در پیش بینی سوء مصرف مواد

سوء مصرف مواد یکی از مشکلات بحرانی جهانی و نیز کشور ما می باشد که تاکنون رویکردهای تبیینی مختلفی در این زمینه مطرح شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. یکی از رویکردهای مفید سال های اخیر، رویکرد اعتیاد به عنوان یک بیماری مغزی می باشد. دراین راستا، تئوری حساسیت به تقویت گری فرضیه هایی مبنی بر نقش سیستم های مغزی در گرایش افراد به سوء رفتار مواد را مطرح نموده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش سیستم های فعال کننده و بازدارنده رفتاری درد گرایش افراد به سوء مصرف مواد می باشد.


سوء مصرف مواد امروزه، از عمده ترین مسایل نگران کننده عرصه بهداشت و درمان بوده و کشور ما در مقایسه با میانگین آمارهای جهانی، جزء کشورهایی است که به تلاش بیشتر برای کنترل این معضل نیاز دارد. شیوع بالای سوءمصرف مواد با آماری بیش از 1/8 میلیون نفر در کشور ما، اهمیت توجه به این مشکل را شاخص تر می نماید.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!