دکتر علیرضا مرادی -مقایسه اثربخشی خود تنظیمی رفتار توجهی، خودتنظیمی رفتار انگیزشی و خودتنظیمی کلامی بر نشانه های اختلال بیش فعای همراه با نقص توجه
17 PDF
مقایسه اثربخشی خود تنظیمی رفتار توجهی، خودتنظیمی رفتار انگیزشی و خودتنظیمی کلامی بر نشانه های اختلال بیش فعای همراه با نقص توجه

پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی آموزش خودتنظیمی و رفتارهای توجهی، خود تنظیمی رفتارهای انگیزشی و خود تعلیمی کلامی بر نشانه های نقص توجه و بیش فعالی می پردازد. دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی مبتلا به اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه شهر تبریز به عنوان جامعه ی مورد پژوهش انتخاب گردید.


اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه یکی از رایج ترین اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان اکثر کشورهاست. براساس گزارش ها در ایالات متحده حدود 3 تا 5 درصد دانش آموزان به این اختلال مبتلا هستند. شکل مزمن این اختلال به شدت کارکرد این افراد را در خانه و مدرسه مختل می کند. 

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!