دکتر علیرضا مرادی -بررسی تاثیر ساختار خانواده و حمایت اجتماعی در خودکشی دانشجویان
92 PDF
بررسی تاثیر ساختار خانواده و حمایت اجتماعی در خودکشی دانشجویان

شناسایی عوامل خطر موثر در خودکشی دانشجویان می تواند زمینه لازم را برای اعمال مداخلات مناسب با هدف پیشگیری و کنترل پدیده خودکشی فراهم نماید. پژوهش حاضر به بررسی عوامل خطر خانوادگی و اجتماعی موثر در خودکشی دانشجویان پرداخته است.


خودکشی به عنوان یک پدیده اجتماعی مهم نقش اساسی در به خطر افتادن سلامت روانی جامعه ایفا می کند. به تعبیری دیگر میزان خودکشی  و اقدام به خودکشی از مهم ترین شاخص های بهداشت روانی افراد یک جامعه محسوب می شود.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!