دکتر علیرضا مرادی -عملکرد حافظه فعال در دانشجویان دختر با علائم افسردگی بالا و عادی
86 PDF
عملکرد حافظه فعال در دانشجویان دختر با علائم افسردگی بالا و عادی

هدف این پژوهش بررسی عملکرد حافظه فعال در دانشجویان با افسردگی بالا و عادی بود. نمونه مورد بررسی 82 نفر (41 نفر با نمرات افسردگی بالا 41 نفر عادی) دانشجوی دختر دانشگاه تربیت معلم تهران (پردیس کرج) بودند که گروه افسرده با شیوه غربالگری و کروه عادی به صورت تصادفی انتخاب شدند.


بحث از ارتباط هیجان ها و حافظه به صورت کلی و افسردگی و حافظه به خاص ریشه در مبحث جالب و قدیمی ارتباط شناخت و هیجان دارد. امروزه اگرچه در مورد نحوه رابطه میان شناخت و هیجان اختلافاتی وجود دارد، لیکن در اصل قضیه رابطه میان شناخت و هیجان توافق کامل به وجود آمده است. کشفیات مهم ژوزف لی دوکس نشان می دهد که در واقع دو ذهنی وجود دارد: ذهن شناختی و ذهن هیجانی. این دو ذهن اغلب با هم هماهنگ بوده و برای تنظیم و برانگیختن پاسخ های هیجانی مناسب با هم کار می کنند. 

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!