دکتر علیرضا مرادی -توجه انتخابی در بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون
90 PDF
توجه انتخابی در بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون

این پژوهش با هدف بررسی توجه انتخابی یا سوگیری پردازش اطلاعات در بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون انجام شد. شواهد قابل توجهی دارد که افراد انتخابی بهنشانه هایی توجه می کنند که با موضوعات برجسته هیجانی آن ها در ارتباط است و اگر به صورت پیوسته به محرک تهدید کننده توجه شود، رفتار هدفمند فرد مختل می گردد.


توجه، اساس و پایه ابعاد متعدد شناخت از جمله انتخاب، یکپارچه سازی درون داده ای حسی، یادگیری و یادآوری، سازمان دهی و آماده کردن پاسخ های مناسب است. بنابراین ممکن است ریشه اختلالات یادگیری، حافظه و عملکرد، در نقص توجه باشد. توجه نیز ممکن است تحت تاثیر اختلالات مختلفی از جمله وابستگی به مواد، محرومیت از مواد، اختلال توجه، سم زادیی و کمبود خواب قرار گیرد.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!