دکتر علیرضا مرادی -نقش تفاوت های جنسیتی در سبک های مقابله با استرس و سلامت روان
88 PDF
نقش تفاوت های جنسیتی در سبک های مقابله با استرس و سلامت روان

هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش تفاوت های جنسیتی در نمره های سبک ها مقابله و سلامت روانی 403 دانشجو (206 پسر و 197 دختر) از دانشگاه تربیت معلم تهران بود. شرکت کنندگان به مقیاس مقابله با موقعیت های استرس زا و پرسشنامه سلامت عمومی پاسخ دادند.


تعداد قابل ملاحظه ای از مطالعات به طور هماهنگی تفاوت های جنسیتی را در برخی از مقیاس های مشخص سلامت روانی از قبیل اضطراب، افسردگی، و بیماری های جسمانی گزارش کرده اند. در حالی که دلیل این تفاوت کاملا آشکار نیست، پاسخ های افراد به استرس می تواند به عنوان یکی از عوامل مداخله کننده قلمداد گردد. بر این اساس برخی مطالعات بر نقش تفاوت های فردی در پاسخ های شناختی و فیزیولوژیک در مواجهه با عوامل استرس زا تاکید کرده اند.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!