دکتر علیرضا مرادی -بررسی تحول سیالی واژگان کلامی و مقوله ای در کودکان دوزبانه ترک - فارس و کرد - فارس
88 PDF
بررسی تحول سیالی واژگان کلامی و مقوله ای در کودکان دوزبانه ترک - فارس و کرد - فارس

این پژوهش به منظور بررسی چگونگی تحول روانی واژگان کلامی مقوله ای کوئکان دو زبانه (ترک - فارس و کرد - فارس) انجام شد. در این پژوهش که جزو مطالعات بنیادی است، هزار دانش آموز دبستانی دوزبانه ترک - فارس و کرد - فارس به شیوه نمونه گیری طبقه ای نسبتی، از میان دانش آموزان دبستانی دو شهر تبریز و سنندج انتخاب شدند. این دانش آموزان در دو آزمون نشانه ادراکی (حروف اولیه) و نشانه های مفهومی (مقوله های معنایی)شرکت کردند.


یادگیری واژه ها که یادگیری نحو و واج شناسی وابسته به آن است، یکی از بخش های اصلی یادگیری زبان می باشد.مطالعات نشا ن داده اند که دامنه  واژگان یک کودک دو ساله ممکن است بین 50 تا 500-600 متغیر باشد که در شش سالگی این تعداد به 1400 عدد می رسد . پس از آن تا 17 سالگی به طور متوسط سالی حداقل 3000 واژه، به دامنه واژگان کودکان افزوده میشود . البته شایان ذکر است که تعداد واژگان، تابع تفاوت های فردی و محیط های تربیتی است و به همین دلیل از فردی به فرد دیگر متفاوت است. یکی از متغیرهای مهم و مؤثر محیطی که می تواند در دامنه واژگان کودکان دخالت داشته باشد، پرورش یافتن کودک در خانواده دوزبانه است. دوزبانگی یکی ازپدیدههای روبه گسترش در جهان است . دوزبانگی دارای تعاریف متفاوتی است. تعریفی میانه و متعادل از دو زبانگی ، را گروسجین (1992)ارایه کرده که تا حدودی مورد قبول محققان قرارگرفته است. در این تعریف دوزبانگی به استفاده عادی و روزمره از دو زبان (یا بیشتر) اطلاق می شود و کودکان دوزبانه کودکانی هستند که در زندگی روزمره خود (خانه و مدرسه)نیازمند استفاده از دو زبان هستند.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!