دکتر علیرضا مرادی -اثر اضطراب و نحوه ارایه تکالیف بر کارآمدی پردازش و عملکرد عناصر حافظه فعال
86 PDF
اثر اضطراب و نحوه ارایه تکالیف بر کارآمدی پردازش و عملکرد عناصر حافظه فعال

هدف این پژوهش مطالعه اثر اضطراب صفت بر تکالیفی است که به عنصر واج شناختی و دیداری-فضایی حافظه فعال مربوط می شود تا نظریه کارآمدی پردازش آیزنک و کالو (PET) که بیان می کند " عنصر واج شناختی و اجرایی مرکزی حافظه فعال در فهم ارتباط میان اضراب و عملکرد اهمیت دارند " را مورد آزمون قرار دهد.


تفاوت های فردی در انجام تکلیف شناختی ناشی از تغییرپذیری و نوسان در کارآمدی پردازش اطلاعات است. از جمله عوامل تاثیر گذار بر تغییر پذیری پردازش اطلاعات عوامل هیجانی هستند، زیرا بسیاری از فرآیندهای شناختی نظیر توجه، یادگیری، حافظه، قضاوت و تفسیر متاثر از حالات هیجانی می باشند. در حالی که هیجان و شناخت دو بعد اساسی ساختار روان شناختی انسان راتشکیل می دهد، تبیین عملکرد تنها در صورت توجه به تعامل این دو بعد امکان پذیر است.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!