دکتر علیرضا مرادی -بررسی عملکرد افرادمبتلا به PTSD ناشی از جنگ در حافظه شرح حال رویدادی
88 PDF
بررسی عملکرد افرادمبتلا به PTSD ناشی از جنگ در حافظه شرح حال رویدادی

پژوهش حاضر رابطه بین توانایی به مواد شرح حال اختصاصی از حافظه و نشانه های استرس پس از سانحه را مورد بررسی قرار داده است. نمونه های این مطالعه شامل یک گروه از مبتلایان به PTSD ناشی از جنگ، به عنوان گروه آزمایشی و دو گروه کنترل (Non-PTSD و سالم) می باشند که در متغیر های سن و هوش همتا شده اند.


تحقیقات اولیه درباره نقش حافظه شرححال در اختلالات هیجانی، به دنبال این بوده اند که حافظه ممکن است به واسطه حالت خلقی کنونی دچار سوگیری گردد. سوگیری که می تواند در شروع و تداوم اختلال عاطفی مشارکت داشته باشد. این مطالعات نشان داده اند حافظه شرح حال در ارتباط با خلق، پدیده جالبی برای بررسی می باشد.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!