دکتر علیرضا مرادی -مقایسه اثربخشی آموزش خود تنظیمی رفتار توجهی، خودتنظیمی رفتار انگیزشی، خودتعلیمی رفتار کلامی بر عملکرد ریاضی و خود کارآمدی تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی
19 PDF
مقایسه اثربخشی آموزش خود تنظیمی رفتار توجهی، خودتنظیمی رفتار انگیزشی، خودتعلیمی رفتار کلامی بر عملکرد ریاضی و خود کارآمدی تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی

اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی از بحث برانگیزترین اختلالات دوران کودکی و نوجوانی است که مطالعات گسترده و وسیعی در مورد آن انجام شده است. همچنین گزارش شده است این اختلال با پیامدهای منفی تحصیلی، اجتماعی و هیجانی نوجوانی و برگسالی در ارتباط است و بی توجهی، تکانش وری و بیش فعالی ویزپژگی های بارز این افراد هستند.


اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی یکی از اختلالات رفتایر شایع در میان کودکان و نوجوانان است. شیوع این اختلال در بین جوامع مختلف، متفاوت است و بستگی به معیارهایی که برای تشخیص به کار گرفته میشود دارد. شیوع این اختلال در حدود 3 الی 5 درصد در میان کودکان مدرسه رو است.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!