دکتر علیرضا مرادی -بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس حافظه وکسلر(نسخه سوم) در دانشجویان
86 PDF
بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس حافظه وکسلر(نسخه سوم) در دانشجویان

هدف اصلی این پژوهش، وارسی ویژگی های روان سنجی مقیاس حافظه وکسلر نسخه سوم (WMS-III) است.


حافظه توانایی نگه داری (ذخیره سازی)  و بازخوانی اطلاعات، تجارب شخصی و رویه ها (مهارت ها و عادات) است. به نظر می رسد ما انسان ها تقریبا هرچه داریم یا هرکه هستیم از برکت حافظه است. تا به امروز آزمون های زیادی برای ارزیابی حافظه ساخته و مورد استفاده قرار گرفته اند که همه آن ها فقط یک یا چند جنبه از حافظه را ارزیابی می کنند. تنها مقیاسی که برای ارزیابی جامع ابعاد مختلف حافظه طراحی شده، مقیاس های حافظه وکسلر است.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!