دکتر علیرضا مرادی -رابطه آلکسی تیمیا با سبک های ابراز هیجان و سلامت عمومی در دانشجویان
92 PDF
رابطه آلکسی تیمیا با سبک های ابراز هیجان و سلامت عمومی در دانشجویان

در این پژوهش رابطه الکسی تیمیا با با سبک های ابراز هیجان (ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی) و سلامت عمومی در دانشجویان و نقش جنسیت در بروز آلکسی تیمیا بررسی شده است.


بررسی ها نشان می دهد توانمند بودن افراد از نظر هیجانی، رو به رو شدن آن ها را با چالش های زندگی آسان می کند و در نتیجه آن ها را از سلامت روان بیشتری برخوردار می نماید.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!