دکتر علیرضا مرادی -آلکسی تیمیا و سبک های ابراز هیجان در خرده فرهنگ های ایرانی
86 PDF
آلکسی تیمیا و سبک های ابراز هیجان در خرده فرهنگ های ایرانی

هدف از پژوهش حاضر مقایسه آلکسی تیمیا و سه سبک ابرازهیجان شامل ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی دردانشجویان چهار خرده فرهنگ ایرانی (کرد، ترک، لر و فارس) است.


ریشه مفهوم آلکسی تیمیا به گزارشات بالینی اولیه در خصوص بیماران روان تنی باز می گردد.پژوهشگرانی  که در زمینه اختلالات روان تنی فعالیت می کردند، ناتوانی ابراز احساسات و تخیلات را در این بیماران گزارش می دادند.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!