دکتر علیرضا مرادی -بررسی اثربخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود اختلال اضطراب جدایی
89 PDF
بررسی اثربخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود اختلال اضطراب جدایی

هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثربخشی رویکرد خانوده درمانی ساختاری در بهبود اختلال اضطراب جدایی کودکان از طریق ایجاد تغییر در خانواده، کاهش تعارضات در روابط والدین و ارتقا عملکرد خانواده های دارای کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی می باشد.


اختلالات اضطرابی از شایع ترین اختلالات روانی و عاطفی میان کودکان و نوجوانان است. مطالعات شیوع شناسی نشان می دهد که حدود 8% تا 12% کودکان و 5% تا 10% نوجوانان با یکی از معیارهای تشخیصی اختلال اضطرابی که موجب اختلال در عملکرد و روند طبیعی زندگی کودک می شود، مواجه هستند.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!