دکتر علیرضا مرادی -مقایسه کارکرد اجرایی و شواهد عصب  روانشناختی در اختلال وسواسی - اجباری و اضطراب فراگیر
91 PDF
مقایسه کارکرد اجرایی و شواهد عصب روانشناختی در اختلال وسواسی - اجباری و اضطراب فراگیر

منظور از پژوهش حاضر سنجش کارکرد اجرایی بیماران مبتلا به اختلالات وسواسی - اجباری و اضطراب فراگیر بود.


اختلال وسواسی - اجباری یک اختلال روانپزشکی است متشکل ازافکار ناخواسته و مزاحم و یا رفتارهای آئینی و تکراری که در فعالیت های روزمره زندگی فرد تداخل موثری ایجاد کند.

جدیدترین مقاله

Iranian Version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale: Factor Structure and Psychometric Properties

Mental adjustment to cancer is known as a psychological, physical and psychological health variable among cancer patients. The present study examines the factor structure and psychometric properties of the Mini-Mental adjustment to Cancer scale (Mini-MAC) in a sample of Iranian adults who suffer from cancer


پرسش و پاسخ

شما میتوانید سوالات خود را از طریق صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایید . تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ داده شود

هم اکنون سوال دارم!